00


แจ้งเอกสารไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร ติดต่อที่นี่ ==>
หากไม่มีอีเมลผู้รับให้กรอก thailis-noc@uni.net.th ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรง

วิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยโย้ยบ้านอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ThaSH: ไทยโย้ย -- ความเป็นอยู่และประเพณี -- วิจัย
ThaSH: ไทยโย้ย -- สกลนคร -- วิจัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
Address: มหาสารคาม (Maha Sarakham)
Email: library@msu.ac.th
Role: ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
Role: กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
Created: 2541
Modified: 2006-08-02
วิทยานิพนธ์/Thesis
application/pdf
ISBN: 9745425192
CallNumber: วจ 390.959346 ฟ52ว
tha
ไทย
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สกลนคร
©copyrights มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
RightsAccess:
ลำดับที่.ชื่อแฟ้มข้อมูล ขนาดแฟ้มข้อมูลจำนวนเข้าถึง วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1 abstract.pdf 79.24 KB55 2019-04-16 19:28:12
2 appendix.pdf 17.51 KB47 2018-09-07 14:47:11
3 bibliography.pdf 16.63 KB38 2018-09-07 14:46:53
4 biodata.pdf 47.12 KB37 2018-05-12 01:37:41
5 chapter1.pdf 778.04 KB81 2019-06-10 09:26:20
6 chapter2.pdf 649.43 KB103 2019-06-10 09:24:17
7 chapter3.pdf 546.36 KB75 2019-06-10 09:25:13
8 chapter4.pdf 382.87 KB57 2019-04-16 20:37:59
9 chapter5.pdf 567.24 KB54 2018-05-12 01:37:45
10 content.pdf 105.08 KB55 2019-04-17 19:16:37
11 English.pdf 92.8 KB29 2018-05-12 01:37:47
12 page1-20.pdf 778.12 KB36 2018-05-12 01:37:48
13 page21-26.pdf 229.37 KB32 2018-05-12 01:37:48
14 page27-46.pdf 649.48 KB35 2018-05-12 01:37:49
15 page47-66.pdf 661.62 KB33 2018-05-12 01:37:50
16 page67-86.pdf 546.36 KB37 2018-05-12 01:37:51
17 page87-100.pdf 553.5 KB31 2018-05-12 01:37:52
18 page128-130.pdf 105.16 KB33 2018-05-12 01:37:53
19 page132-153.pdf 756.26 KB36 2018-05-12 01:37:53
20 page154-174.pdf 418.22 KB39 2018-05-12 01:37:54
21 Thai.pdf 78.89 KB37 2018-05-12 01:37:55
22 titlepage.pdf 86.56 KB47 2019-06-10 16:33:02
ใช้เวลา
0.03571 วินาที

Copyright 2000 - 2019 ThaiLIS sss Digital Collection Working Group. All rights reserved.
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. โทร. 02-232-4000
Data too long for column 'QUERY_STRING' at row 1กำลัง ออน์ไลน์
ภายในเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 11
ภายนอกเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 175
รวม 186 คน

More info..
นอก ThaiLIS = 390 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสังกัดทบวงเดิม = 17 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ = 9 ครั้ง
สถาบันพระบรมราชชนก = 5 ครั้ง
รวม 421 ครั้ง
Database server :
Version 2.5 Last update 1-06-2018
Power By SUSE PHP MySQL IndexData Mambo Bootstrap
มีปัญหาในการใช้งานติดต่อผ่านระบบ UniNetHelp


Server : 8.199.132
Client : Not ThaiLIS Member
From IP : 3.227.254.12